Basel, A X 44


MAGISTER STEPHANUS
1r-1v: Utrum in latitudine creabilium specierum sit dare summam citra Deum (ed. Andrei Marinca)

MAGISTER ANDREA
1v-2v: Utrum esse liberum contradictorie sit essentiale rationali creature (ed. Alexandra Baneu)

MAGISTER IOHANNES BERWARDUS
2v-3v: Utrum eadem natura creata potuit assumi a pluribus personis divinis (ed. Ioana Curuț)

MAGISTER PAULUS
3v-5r: Utrum oblatio eukaristie sit opus maximi valoris inter sacramenta ecclesie (ed. Alexandra Baneu)

MAGISTER NICOLAUS DE ANASKILCH
5r-6r: Utrum spiritus angelici cogitationes hominum possint intueri (ed. Monica Brinzei)

MAGISTER HENRICUS DE HASSIA
6r: Nota quod solus Dei Filius secundum hominem unctus fuit cum oleo spirituali secundum speciem et gradum (ed. Edit A. Lukács)
6r: Nota quod planete dicuntur astra erratica sive errantia (ed. Edit A. Lukács)

MAGISTER IOHANNES RUESBACH
6v-7v: Utrum Deus tante possit se communicare ad extra quante se communicat ad intra (ed. Monica Brinzei)

MAGISTER PETRUS DE WALSE
7v-9r: Utrum potentia creandi sit communicabilis creature (ed. Alexander Baumgarten)

DOMINUS GERHARDUS DOCTOR DECRETORUM
9r-10r: Utrum quilibet sacerdos possit subditum suum ab excommunicatione absolvere (ed. Mihai Maga)

Nota quedam ex dictis MAGISTRI PAULI
10r-10v: Quamvis foret sustinabile lucem gentium Dei sapientiam posse esse creature rationali beatitudinem formaliter (ed. Alexandra Baneu)
10v: Nota quod univoce aliquid predicatur de Deo et creaturis (ed. Alexandra Baneu)
10v: Divina sapientia omnia factibilia secundum omnes perfectiones et modos essendi seu positive habendi eis possibiles in se ab eterno imitabiliter exemplavit(ed. Alexandra Baneu)
11r: Nota: rationes de materia prima quod sit de nichilo (ed. Alexandra Baneu)

MAGISTER PAULUS
11v: Nota quod anime humane nobilitas existens nobis plus innotescit quod cognoscitur esse intellectiva quam quod cognoscitur esse volitiva (ed. Alexandra Baneu)

MAGISTER PETRUS DE TREISA
11v-12r: Utrum anime a corporibus separate cognoscant res in proprio genere (ed. Monica Brinzei)

MAGISTER PAULUS
12r-12v: Quamvis sola lux gentium Christus homines viatores in administratione sacramentorum iustificet auctoritative et principaliter, communicari tamen potest homini puro ut hoc idem faciat regulario et ministerialiter (ed. Alexandra Baneu)
12v: Omnis quantitas perfectionis essentialis creature potest a nobis penes hocmensurari per quod nobis in notescere potest gradus sibi essentialiter conveniens in ordine universi (ed. Alexandra Baneu)
12v: Nota: Magister Iohannes Buridan in questione finali circa 10 Ethicorum (ed. Alexandra Baneu)

ANONYMUS
12v: Utrum sapientia divina possit esse rationalibus mentibus sapientia formaliter (ed. Luciana Cioca)
13r [~ 6v?]: Utrum Deus possit tante se communicare ad extra quam se communicavit ad intra (ed. Luciana Cioca)
13r-13v [~3v]: Nota de sacramento eukaristie – utrum oblatio eukaristie sit opus maximi valoris inter sacramenta ecclesie (ed. Luciana Cioca)
13v-14r: Utrum aliqua pura creatura satisfacere potuerit pro tota humana natura (ed. Isabela Grigoraș)

HENRICUS DE HASSIA
Utrum sit magis fugibile simpliciter non esse quam dampnabiliter misere esse (ed. Edit Anna Lukács)

ANONYMUS
14v-15r: Utrum omnis creatura rationalis necessario obligetur ad diligendum Deum et alia propter eum (ed. Monica Brinzei)
15r-15v: Utrum perversius sit fruendis uti quam utendis frui (ed. Alexander Baumgarten)
15v: Utrum essentia divina distinguatur a persona realiter (ed. Andrei Marinca)
15v-16r: Nota de simplicitate Dei (ed. Andrei Marinca)
16r-16v: Utrum omnis nolitio sit usus et nulla fruitio (ed. Andrei Marinca)
16v: Utrum esse suppositatum trine sit proprietas essentie divine (ed. Andrei Marinca)
16v-17r: Utrum potentia intellectiva ut sic sit neutralis respectu active et passive (ed. Andrei Marinca)
17r-17v: Utrum potentia intellectiva ut sic sit neutralis respectu active et passive (ed. Andrei Marinca)
17v-18r: Utrum sit magis meritorium diligere Deum quam diligere creaturam propter eum (ed. Alexander Baumgarten)
18r-18v: Utrum Deus sit simpliciter conceptibilis et proprie diffinibilis (ed. Alexander Baumgarten)
19r-19v: Utrum sub tempore gratie et plenitudinis possibile sit Christum dupliciter esse natum enarrari a doctis (ed. Alexander Baumgarten)
19v-20r: Utrum in statu innocentie corpus humanum si immortale perstetisset onus legis evangelice gravius onere legis Moysi successisset (ed. Mihai Maga)
20r-20v: Utrum sicut sub speciebus panis et vini corpus et sanguis Christi continetur realiter, ita indulgentie de eius festo date valeant ut sonant veraciter (ed. Monica Brinzei)
20v: Nota de differentia peccati mortalis a veniali (ed. Daniel Coman)
20v-21r: Utrum liberum arbitrium se eque habeat ad bonum et ad malum (ed. Daniel Coman)
NOT FOUND 21r: Utrum dispositio Dei eterna sit antecedens neccesitas ad producibilia ad extra (ed. Daniel Coman)
21r-21v: Utrum in divinis ponenda sit quaternitas (ed. Daniel Coman)
22r: Nota quod Christus est rex et capud ecclesie: Utrum Christus capud et sponsus militantis ecclesie possit ab aliqua creatura rationali non diligi meritorie (ed. Mihai Maga)
22r: Utrum in divinis sit aliquid prius vel posterius, maius vel minus, superius vel inferius (ed. Andrei Marinca)
22r-22v: Nota quod potest esse una persuasio quare solum sint tres persone divine (ed. Madalina Pantea)
22v-23r: Utrum in qualibet re create entitatis reperiatur vestigium benedicte trinitatis (ed. Madalina Pantea)

Magister Petrus de Walse
23r-23v: Utrum eadem vis spirativa que est in Patre et Filio sit in Spiritu Sancto (ed. Alexander Baumgarten)

Anonymus
23v: Utrum missio Spiritus Sancti eterna differat ab eius missione temporali (ed. Alexander Baumgarten)

Magister Nicolaus Dinkelspuel
23v-24r: Utrum Spiritus Sanctus mittatur ad creaturas rationales et irrationales (ed. Monica Brinzei)

Anonymus
24r: Utrum duplex sit fruitio ponenda, scilicet naturalis et supernaturalis (ed. Monica Brinzei)
24r: Utrum homo precise ex se possit se ad gratiam disponere (ed. Monica Brinzei)
24r: Utrum attributa in divinis aut distinctio personalis repugnent summe simplicitati unitatis essentialis (ed. Monica Brinzei)
24r: Utrum reprobatus dampnabiliter possit agere meritorie finaliter (ed. Monica Brinzei)
24r: Utrum sit tantum unus Deus (ed. Monica Brinzei)
24r-24v: Utrum divina essentia realiter distinguatur a persona (ed. Monica Brinzei)
24v: Utrum voluntas humana contradictorie libera mortalis peccati conscia quolibet actu suo libero nova letalis reatus illaqueetur macula (ed. Alexandra Baneu)
24v: Utrum peccati mortalis a veniali possit in qualibet specie differentia sciri (ed. Daniel Coman)
24v: Nota de obiecto beatitudinis (ed. Daniel Coman)
25r-26v: Quare apostolus mundi rector electos suos velit potius esse pauperes quam divites (ed. Daniel Coman)

Henricus de Hassia
26v: Nota de habitudine illorum terminorum ‘velle’, ‘nolle’ etc. (ed. Alexandra Baneu)

Anonymus
26v-27v: Nota de visionibus – notandum est de triplici fantasmatum origine (ed. Alexander Baumgarten)
27v-28v[~16v] : Utrum esse suppositatum trine sit propria proprietas essentie divine (ed. Madalina Pantea)
28v [~6v, 13r]: Circa secundum librum Sententiarum – Utrum Deus possit se tante communicare ad extra quante ad intra (ed. Andrei Marinca)
29r: Utrum sit dare supremam speciem in latitudine creabilium (ed. Andrei Marinca)
29r-29v: Nota quod duplex est beatitudo – Utrum beatorum beatitudo et dampnatorum dampnatio augeatur (ed. Andrei Marinca)
29v: Utrum Deus sit subiectum theologie (ed. Ioana Curuț)
29v: Utrum veritates theologice ex apparentibus in lumine naturali sufficienter possint convinci et defendi (ed. Ioana Curuț)
29v: Utrum scientia theologica in regimine ecclesie sit precipua (ed. Ioana Curuț)
29v-30r: Utrum scientia theologica sicut precedit alias dignitate sic et tempore (ed. Ioana Curuț)
30r: Utrum sacra theologia sicut aliarum scientiarum est rectrix sic sit earum genitrix (ed. Ioana Curuț)
30r: Utrum omnis error veritati katholice oppositus sit censendus hereticus (ed. Ioana Curuț)
30r: Utrum voluntas utendo et fruendo feratur necessario in incognitum et utrum cognitio concauset volitionem (ed. Ioana Curuț)
30r: Utrum voluntatis obiectum sit semper incomplexe significatum (ed. Ioana Curuț)
30r-30v: Utrum solo Deo sit fruendum – nota: Christus non est ille due nature, scilicet humana et divina (ed. Ioana Curuț)
30v: Utrum tribus personis divinis sit equaliter fruendum (ed. Ioana Curuț)
30v [~24r]: Utrum sit ponenda duplex fruitio, videlicet naturalis et supernaturalis (ed. Ioana Curuț)
30v: Utrum omne malum sit propter se odibile (ed. Ioana Curuț)
30v-31r: Utrum unumquodque sit tantum diligibile quante est bonum (ed. Ioana Curuț)
31r: Utrum illuminare et loqui conveniat angelis (ed. Ioana Curuț)
31r-31v: Utrum omnis carentia boni sit mala (ed. Ioana Curuț)
31v: Utrum quecumque corpora glorificata vel non glorificata secundum suas qualitates sint sensuum immutativa (ed. Chris Schabel)
31v-32r: Utrum Pater et Filius sint unum principium spirans Spiritum Sanctum (ed. Chris Schabel)
32r: Utrum quilibet homo conceptus sit in originali peccato (ed. Chris Schabel)
32r: Utrum creatura rationalis teneatur solo Deo frui et ipsum super omnia diligere et utrum Deus clare visus necessario diligatur (ed. Chris Schabel)
32r: Utrum sacramenta sint gratie productiva (ed. Chris Schabel)
32r-32v: Utrum anima rationalis sit ymago trinitatis (ed. Chris Schabel)
32v: Utrum post diem iudicii sole rationales creature sint remansure (ed. Chris Schabel)
32v: Utrum beati habebunt equales visiones in Verbo et equales fruitiones (ed. Chris Schabel)
32v: Utrum beatitudines angelorum augeantur et utrum unus sit maior alio in beatitudine (ed. Chris Schabel)
32v: Utrum prescitus possit salvari (ed. Chris Schabel)
32v-33r: Utrum ypostatica sit unionum maxima (ed. Chris Schabel)
33r: Utrum caritas viatorum requisita ad merendum possit attingere gradum caritatis Christi (ed. Chris Schabel)
33r-33v: Utrum ex rectitudine naturali quis possit sine gratia moraliter bene agere (ed. Chris Schabel)
33v: Utrum spiritus angelici cogitationes hominum possint intueri (ed. Chris Schabel)
33v-34r [~1v]: Utrum esse liberum contradictorie sit essentiale rationali creature (ed. Chris Schabel)

Magister Petrus Scad
34r: Utrum eadem natura humana possit assumi a tribus personis divinis (ed. Alexandra Anisie)

Anonymus
34r [~7v]: Utrum potentia creandi sit communicabilis creature (ed. Alexander Baumgarten)
34r-34v [~11v]: Utrum anime separate cognoscant res in proprio genere (ed. Alexandra Anisie)
34v: Utrum esse plures deos sit a contradictione apparenti defensibile (ed. Alexandra Anisie)
34v [~24v?]: Utrum voluntas respectu cuiuslibet actus sui eliciti contradictorie libera peccati mortalis conscia peccet quolibet actu suo mortali culpa (ed. Alexandra Anisie)
34v-35r [~20v]: Utrum liberum arbitrium eque se habeat ad bonum et ad malum (ed. Alexandra Anisie)
35r [~21r]: Utrum dispositio Dei eterna sit necessitas antecedens producibilium ad extra (ed. Alexandra Anisie)
35r: Utrum Deus ad omnem effectum concurrat causaliter effective et conservative (ed. Alexandra Anisie)
35r-35v: Utrum purus viator indiget gratia (ed. Alexandra Anisie)
35v: Utrum quelibet causa possit se plene communicare ad extra in ymagine in qua reluceat (ed. Alexandra Anisie)
35v-36r: Utrum distinctio formalis sit in divinis (ed. Alexandra Anisie)
36r: Utrum notiones sint in divinis (ed. Alexandra Anisie)
36r: Utrum notitia intuitiva beati in patria possint Deum videre (ed. Alexandra Anisie)
36r: Utrum gratia viatori necessaria sit nobilior substantia (ed. Alexandra Anisie)
36v: Utrum in solo mortali fiat aversio a Deo ignoranter (ed. Alexandra Anisie)
36v: Utrum spiritus sint motivi et mobiles sicut substantie corporee (ed. Alexandra Anisie)
36v: Utrum quilibet cuilibet alteri possit gratiam mereri (ed. Alexandra Anisie)
36v: Nota: creatura non dicitur peccare eo quod est libera, sed eo quia est libera cum potentia plene cognitiva adiuuncta (ed. Alexandra Anisie)
[Apud Scotus] 37r: Questio Scoti super Primo, distinctione 37 – Utrum Deum esse ubique per poentiam inferat eum necessario esse ubique per essentiam (ed. Chris Schabel)

Anonymus
37r-38r: Utrum resurrectio finalis hominum fiat secundum differentias etatum et sexuum (ed. Chris Schabel)


CEDULA
37ar-37av: Utrum aliqua gens virtute legis nature possi iuste et recte vivere (ed. Mihai Maga)
37av: Nota quod duplices fuerunt philosophi (ed. Mihai Maga)
37av: Utrum opera penitentialia facta in peccato mortali sint satisfactoria (ed. Mihai Maga)
38r: Utrum anime Christi collata fuerit summa gratia possibilis creature (ed. Daniel Coman)


38r-40r [~37ar]: Utrum aliqua gens virtute legis nature possit iuste et recte vivere (ed. Mihai Maga)

Nicolaus de Dinkelspuel
40r-40v: Utrum stante unione ypostatica nature humane ad divinam stare posset naturam humanam communicare beatifica visione – utrum panis possit transubstantiari in essentiam Dei sicut potest in corpus Dei (ed. Monica Brinzei)
40v-43v: Utrum pro culpa originali debeatur sola carentia divine visionis pro pena (ed. Daniel Coman)


CEDULA
40ar: Henricus de Hassia: De originali peccato (ed. Daniel Coman)
NOT FOUND -- 40av: Tabula questionis (ed. Daniel Coman)


CEDULA
NOT FOUND -- 41ar-41av: Utrum aliquem dampnari pro culpa originali sit consonum divine iustitie et misericordie (ed. Daniel Coman)

Magister Iohannes Berwardus
43v-44v: Utrum reprobatio et predestinatio sint opposita respectu rationalis creature immediata (ed. Ioana Curuț)


CEDULA
43ar: Nota de peccato originali (ed. Daniel Coman)
43ar: Utrum peccatum originale ante baptismum sit mortale (ed. Daniel Coman)
43ar-43av: Nota de primis motibus – queritur quare primi motus sint peccatum (ed. Daniel Coman)
Utrum veniale peccatum sit maius originali (ed. Daniel Coman)
43av: Nota utrum anima creetur in corpore vel extra (ed. Daniel Coman)

Anonymus
44v-45r: Utrum fides katholica stare possit cum creditorum clara apparentia (ed. Isabela Grigoraș)


CEDULA
NOT FOUND ! -44ar: Cedula vacua
NOT FOUND ! -4av: Henricus de Hassia: nota de apprehensionibus (ed. Isabela Grigoras)

Magister Lionhardus
45v: Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore (ed. Alexandra Baneu)

Anonymus
45v-46r: Utrum sola intentio sine opere exteriori sufficiat ad meritum vite eterne (ed. Daniel Coman)
46r-46v: Utrum crescente cupiditate decrescat caritas et econverso (ed. Andrei Marinca)
46v-47r: Utrum essentia generat vel generatur (ed. Alexander Baumgarten)
47r: Utrum Filius sit sapiens sapientia genita (ed. Alexander Baumgarten)
47r-48r [~36r?]: Utrum sint tantum quinque notiones in divinis (ed. Daniel Coman)
48r: Nota de predestinatione (ed. Alexandra Baneu)

Robertus Holkot
48r: Qui confidant in illum intelligent veritatem (ed. Daniel Coman)
48r-48v: Utrum homo adiutus gratia posset mereri vitam eternam ex condigno (ed. Daniel Coman)

Anonymus
48v-49r: Utrum cum unione ypostatica nature humane ad divinam stare possit ipsam humanam carere divina visione (ed. Alexander Baumgarten)
49r Evidentius est causam primam esse contradictione liberam in causando etc. (ed. Alexander Baumgarten)
49r-49v: Nota quod cum anima sit actus corporis, suum esse non est perfectum separata a corpore (ed. Luciana Cioca)

Henricus de Hassia
49v: Nota quod triplex est differentia visionis intuitive (ed. Luciana Cioca)
49v: Nota quod aliquid dicitur esse presens tripliciter (ed. Luciana Cioca)
49v: Error quorumdam infatuorum qui dixerunt esse Dei esse esse cuiuslibet creature (ed. Luciana Cioca)
49v: Nota de processione divina – quod processionum una non est posterior alia in divinis (ed. Luciana Cioca)
49v: Nota quid sit eternitas – eternitas in re nichil aliud est quam divina essentia (ed. Luciana Cioca)
49v: Intellectus ex sui natura inclinatur ad assentiendum veritati evidenti (ed. Luciana Cioca)

Henricus de Oyta
50r: Utrum tantum unum Deum esse sit evidenter naturali ratione convincibile (ed. Daniel Coman)
Anonymus
50r-51r: Utrum omnis potentia sensitiva sit alicuius obiecti elicitive cognitiva (ed. Luciana Cioca)


CEDULA
50ar: Henricus de Hassia: Sicut Spiritus Sanctus unitur sanctificative affectui, sic Pater debet uniri memorie et Filius intellectui (ed. Luciana Cioca)
50ar: Henricus de Hassia: Nota: talis consequentia non valet: voluntas divina vult efficaciter voluntatem creatam elicere actum suum, igitur ipsa elicit actum suum (ed. Luciana Cioca)
50ar: Henricus de Hassia: Nota quod talis est ordo gratie (ed. Luciana Cioca)
50ar: Repugnat infinite potentie divine (ed. Luciana Cioca)
50ar: Agens quod voluntarie et libere producit effectum (ed. Luciana Cioca)
50ar: Nota quod sicut ignis est ex natura sua (ed. Luciana Cioca)
50av: : Utrum qualiter Christus ascendit in celum taliter † (ed. Luciana Cioca)
51r: Nota de notitia conclusionis (ed. Luciana Cioca)
51r: Dubium est an angelus possit moveri a se per se primo (ed. Monica Brinzei)
51r-51v: Dubium utrum angelus possit etiam se anime unire secundum suam essentiam sanctificative eadem specie unionis qua Spiritus Sanctus unit se ei vel alia persona divina (ed. Luciana Cioca)

Thomas de Clivis
51v-52v: Utrum ad salutem humani igitur requiritur caritas (ed. Daniel Coman)

Anonymus
52v-53r: Utrum voluntas creata tam fruitione quam usu immediate per rationes obiectales distinctas in aliqua rem que non est Deus licite possit ferri (ed. Alexandra Baneu)


CEDULA
52ar: Nota de obiecto dilectionis (ed. Alexandra Baneu)
52ar: Nota quod penes aliud attenditur intensio actus (ed. Alexandra Baneu)
52ar: Henricus de Oyta: (ed. Alexandra Baneu)
52ar: Henricus de Hassia: Nota quod unico actu quis utitur creatura et fruitur Deo (ed. Alexandra Baneu)
52av: Nota de incarnatione Christi (ed. Alexandra Baneu)
52av: Henricus de Hassia: Utrum Deus aliquam essentiam rationalem potuerit facere perfecte et plenarie ad ymaginem suam (ed. Alexandra Baneu)


CEDULA
52br: Henricus de Hassia: Experientia docet (ed. Alexandra Baneu)
52br: Henricus de Hassia: (ed. Alexandra Baneu)
52bv: Henricus de Hassia: Nota: producere capitur dupliciter (ed. Alexandra Baneu)
52bv: Nota ad venandum sensum litteralem sacre Scripture (ed. Alexandra Baneu)
52v-53r Utrum voluntas creata tam fruitione quam usu immediate per rationes obiectales distinctas in aliquam rem que non est Deus licite possit ferri. (ed. Alexandra Baneu)
53r-53v: Utrum divinis personis conveniant distincte rationes fruitatis vel tantum una que ipsis et essentie sit communis (ed. Daniel Coman)

Henricus de Oyta
-- NOT FOUND !!--53v-54r: Nota quod ille articulus ‘tantum unus est Deus’ est naturali ratione investigabilis et determinabilis (ed. Daniel Coman)

Anonymus
54r-54v [~48v]: Utrum cum unione ypostatica nature humane ad divinam possit stare ipsam humanam carere beatifica visione (ed. Ioana Curuț)
54v-55r [~43v]: Utrum reprobatio et predestinatio sint opposita respectu rationalis creature immediata (ed. Ioana Curuț)
55r-55v: Nota de obiecto (ed. Luciana Cioca)
55v: Nota de libertate voluntatis: Utrum aliquod creatum posset agere Deo non coagente, sed solum conservante (ed. Alexandra Baneu)
56r [~45v]: Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore (ed. Alexandra Baneu)
56r-56v [~24v, 34v]: Utrum voluntas humana contradictorie libera mortalis conscia quolibet actu suo libero nova letalis reatus illaqueatur mala (ed. Alexandra Baneu)
56v-57r [~40v]: Utrum pro originali culpa debeatur sola carentia divine visionis pro pena (ed. Daniel Coman)


CEDULA
56ar: Cedula Vacua
56av: Peccatum originale est macula anime secundum doctorem (ed. Daniel Coman)
57r-57v [~45v]: Utrum sola intentio sine exteriori opere sufficiat ad meritum vite eterne (ed. Daniel Coman)


57v-58r: De matrimonio (ed. Mihai Maga)
58r-58v: De matrimonio: Utrum actus matrimonialis possit fieri virtuose (ed. Mihai Maga)

Henricus de Hassia
NOT FOUND !58v-59v: Argumenta ad probandum quod non stat voluntatem divinam habere se nec volitive, nec nolitive (ed. Alexandra Baneu)


CEDULA
58ar: Nota quod triplex est liberum (ed. Alexandra Anisie)
58ar: Dubium - dubitatur quomodo voluntas dicatur efficax vel inefficax (ed. Alexandra Anisie)
58av: Henricus de Hassia: Nota de peccato Eve (ed. Alexandra Anisie)
58av: Henricus de Hassia: Nota de interpretatione dictionum (ed. Alexandra Anisie)


CEDULA
NOT FOUND !!58br: (ed. Alexandra Anisie)
NOT FOUND !!!58bv: Responditur (ed. Alexandra Anisie)
58bv: Henricus de Hassia: De natura specifica (ed. Alexandra Anisie)
58bv: Nota argumentum Henrici de Hassia (ed. Alexandra Anisie)

Anonymus
60r-61r [~46r]: Utrum caritas decrescat ad crementum cupiditatis et econverso [apud Adam Wodeham ?] (ed. Andrei Marinca)
61r-61v [~45v, 56r]: Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore (ed. Alexandra Baneu)


61v: De erroribus Origeni (ed. Daniel Coman)
61v: Nota quid sit meritum (ed. Daniel Coman)
61v: Nota quot requiruntur ad hoc quod aliquis mereatur de condigno (ed. Daniel Coman)
61v: Nota de unione ypostatica (ed. Daniel Coman)
61v: De numero librorum Biblie (ed. Daniel Coman)
62r: Utrum Christus ab instanti conceptionis sue omne premium suum meruerit (ed. Daniel Coman)
62r: De angelis (ed. Mihai Maga)
62r-62v: Utrum angeli proficiunt in merito (ed. Mihai Maga)
62v-63r [~ms. Gottweig 128 (118), 123ra]: Utrum in nomine proprio lateant conditio et eventus hominum (ed. Ioana Curuț)
63r-63v: De sacramento ordinis (ed. Lavinia Grijac)
63v: Versus librorum Biblie (ed. Mihai Maga)
63v: Nota de divisione secundum Hebreos (ed. Ioana Curuț)
64r: De sacerdotibus (ed. Mihai Maga)
64r-65v: Nota bene hec sequentia – utrum absque speciali Spiritus Sancti motione possit homo se ad gratiam disponere (ed. Daniel Coman)
65v-66v: Utrum angeli in primo instanti potuerint peccare vel mereri (ed. Daniel Coman)
66v-67r: Utrum in qualibet secta possit esse salus quibusdam secundum ipsam viventibus (ed. Ioana Curuț)


CEDULA
66ar: Nota quod triplices sunt denominationes perfectionis (ed. Daniel Coman)
66av [~66v]: Utrum in qualibet secta possit esse salus quibusdam viventibus secundum ipsam (ed. Ioana Curuț)
67r-69v: Utrum Christus sit vere ex divina et humana naturis compositus (ed. Luciana Cioca)


CEDULA
68ar: Contra secundam conclusionem et eius corollaria: Deus voluntarie providet omnia opera voluntaria (ed. Luciana Cioca)
68ar: Nota quod anima nostra dicitur creari (ed. Luciana Cioca)
68ar: Nota de peccato (ed. Luciana Cioca)
68ar: Nota – Utrum Deus debeat dici divisibilis (ed. Luciana Cioca)
68av: Prepositinus circa principium Summe sue (ed. Luciana Cioca)
68av: Henricus de Hassia: Nota differentiam inter informare constitutive et informare solum denominative (ed. Luciana Cioca)


CEDULA
68br: (ed. Luciana Cioca)
68bv: (ed. Luciana Cioca)

69v: Utrum angelus possit aliquod corpus assumere in quo exerceat opera vite (ed. Luciana Cioca)
70r-70v[~ms. Basel, A-X-24, 82r]: Utrum infinita Dei iustitia iuste permittat in hoc mundo fieri mala (ed. Mihai Maga)
70v[~ms. Basel, A-X-24, 87r]: Utrum liceat uti Christianis aliqua specie superstitionis (ed. Mihai Maga)
70v-71r[~ms. Basel, A-X-24, 85r]: Utrum ad productionem cuiuscumque creature requiratur concursus principii activi virtutis infinite (ed. Andrei Marinca)
71r-71v[~ms. Basel, A-X-24, 74r]: Queritur an Deus producendo ad extra concurrat productive finite vel infinite (ed. Andrei Marinca)
71v-72r: Utrum nobis implicat creaturam agere aliquem effectum et Deum non coagere (ed. Alexander Baumgarten)

Henricus de Hassia
72r-72v: Utrum Deus sit iam melior quam ante mundi creationem (ed. Alexander Baumgarten)
72v: Nota de auctoritate ecclesie (ed. Alexander Baumgarten)
72v-74r: Utrum suffragia vivorum prosint universaliter animabus mortuorum (ed. Mihai Maga)
74r-76r: Utrum tantum unum principem omnia libere contradictorie gubernantem esse sit evidenter in lumine naturali deducibile (ed. Mihai Maga)


CEDULA
75ar: Henricus de Hassia: Nota de peccato Ade (ed. Mihai Maga)
75av: Henricus de Hassia: (ed. Mihai Maga)

Anonymus
76r [~16v, 27v; Klosterneuburg 315, f. 34r]: Utrum esse suppositatum trine sit propria proprietas essentie divine (ed. Madalina Pantea)
76v-77v: Utrum debeat concedi quod in divinis sint tres subsistentes (ed. Madalina Pantea)
77v-78v: Utrum malicia ministri impediat veritatem sacramenti (ed. Lavinia Grijac)
78v-79r[~ms. Basel, A-X-24, 87r]: Utrum omnia sacramenta sint eque efficacia in producendo gratiam (ed. Lavinia Grijac)
79r-79v[~ms. Basel, A-X-24, 97r]: Utrum certitudo fidei sit ex evidentia vel ex speciali Dei influentia (ed. Luciana Cioca)

Henricus de Hassia
79v-80r: Utrum aliqui philosophi tam recta et debita intuitione studuerint et laboraverint pro sanctis et virtutibus quod etiam primo modo sumendo mereri, scilicet pro exigere ratione iustitie vel dignitatis actus meruerint aliquid aliud apud Deum (ed. Alexander Baumgarten)

Anonymus
80r-81r [~ms. Gottweig 128 (118), 121r]: Utrum philosophie studium sit et fuerit apud Deum meritorium (ed. Alexander Baumgarten)
81r: Nota de ingenio – utrum quod natura de ingenio non dedit vel aliis viribus per exercitium vel studium attingi possit (ed. Isabela Grigoraș)
81r: Utrum diversitas ingeniorum se teneat ex parte corporis solum vel etiam partim ex parte anime (ed. Isabela Grigoraș)
81r-81v: Nota de quintuplici impugnatione fidei (ed. Isabela Grigoraș)

Henricus de Hassia
81v: Nota de natura et Deo (ed. Andrei Marinca)

Anonymus
81v-82v: An omnis actio create nature sit de intensione cause prime (ed. Alexander Baumgarten)

Henricus de Hassia
82v: Nota quod duplices sunt docti (ed. Isabela Grigoraș)
82v: Nota de vocatione Pauli ad apostolatum (ed. Isabela Grigoraș)
82v-83r: Nota de indulgentiis (ed. Mihai Maga)

Anonymus
83r-83v: Utrum indulgentie tantum valeant quantum sonant (ed. Mihai Maga)
83v: Utrum indulgentie valeant existenti in peccato mortali (ed. Mihai Maga)
83v: Utrum indulgentie valeant religiosis (ed. Mihai Maga)
83v: Utrum indulgentie valeant facienti vel danti ipsas (ed. Mihai Maga)
83v: Utrum indulgentie valeant solum in hac vita degentibus aut etiam in purgatorio existentibus (ed. Mihai Maga)
83v: Utrum episcopus possit indulgentias facere (ed. Mihai Maga)
83v-84r: Utrum malus episcopus possit indulgentias facere (ed. Mihai Maga)
84r: Utrum prelatus non sacerdos possit indulgentias dare (ed. Mihai Maga)
84r: Utrum quilibet prelatus possit suis subditis indulgentias facere (ed. Mihai Maga)
84r: Utrum pro subsidio temporali liceat indulgentias facere (ed. Mihai Maga)

Henricus de Hassia
84r: Nota de mutua inclinatione forme ad materiam et econverso (ed. Isabela Grigoraș)
84r-84v: Nota: septem modos quibus voluntas actuatur (ed. Isabela Grigoraș)

Anonymus
84v: Necesse est sequi causa secunda producit aliquem effectum (ed. Isabela Grigoraș)

Henricus de Hassia
84v: Nota de tribulationibus (ed. Isabela Grigoraș)
84v: In qua potentia consistit beatitudo (ed. Isabela Grigoraș)
84v: An beatitudo eterna consistat principaliter in visione (ed. Isabela Grigoraș)

Anonymus
85r: Utrum quilibet angelus possit facere bonos et malos actus (ed. Alexandra Baneu)
85r-86r: Utrum quilibet homo habens usum liberi arbitrii teneatur suam voluntatem in volito conformare divine voluntati (ed. Alexandra Baneu)


CEDULA
85ar-85av: (ed. Alexandra Baneu)
85av: Dubitatio an sancti sic suam voluntatem divine voluntati conformaverint (ed. Alexandra Baneu)

Henricus de Hassia
86r-86v: De angelorum presidentia (ed. Mihai Maga and Mădălina Pantea)

Anonymus
86v-87r: Nota de pseudo falsis prophetis (ed. Ioana Curuț)
87r: Nota de amicitia: utrum similitudo specifica sit amicitie causa (ed. Daniel Coman)

Henricus de Hassia
87r: Nota: quattuor modos perveniendi ad scientiam (ed. Alexander Baumgarten)
87v-88r: De symonia (ed. Isabela Grigoraș)
88r-88v: De decimis (ed. Isabela Grigoraș)
88v-89v: Nota de ordinatione actuum (ed. Isabela Grigoraș)
89v-90r: Utrum mors secundum se accepta sit homini magis fugienda omni citra eam penali miseria (ed. Isabela Grigoraș)


CEDULA
89ar [~ f. 91av]: Anonymus: (ed. Andrei Marinca)
89av: Anonymus: (ed. Andrei Marinca)
90r-90v: Nota de relaxatione penarum post mortem (ed. Daniel Coman)
90v: Utrum sicut per decursum etatum potest cognosci periodus hominis ita et tempus mundane durationis (ed. Andrei Marinca)
90v-91v: Nota de quarti igne (ed. Andrei Marinca)
91v: Nota de igne tribulationis (ed. Andrei Marinca)
91v-92r: Nota quare anima sola paciatur penas purgaritorias (ed. Andrei Marinca)


CEDULA
91ar: Anonymus: (ed. Andrei Marinca)
91ar: Anonymus: Nota de igne purgatorii (ed. Andrei Marinca)
91ar: Anonymus: Nota de igne purgatorii (ed. Andrei Marinca)
91av [~ f. 89ar]: Anonymus: (ed. Andrei Marinca)
92r: Nota quod anime in purgatorio nec possunt mereri nec demereri (ed. Andrei Marinca)
92r-92v: Nota de inspiratione – an Deus uno modo vel simili inspiret bonos et malos (ed. Luciana Cioca)
92v-93r: Nota de ieiunio et abstinentia (ed. Luciana Cioca)
93r-93v: Nota de inductione sompnii (ed. Luciana Cioca)
93v: Nota de morte Christi (ed. Luciana Cioca)
94r: Nota de igne conflagrationis – an finalis status mundi gloriosior erit modo quam fuisset si non peccasset homo (ed. Luciana Cioca)
94r: An mundus nunc citius habiturus sit finem secundum presentem cursum quam sub statu innocentie habuisset (ed. Luciana Cioca)
94r-94v: Nota de honore Dei debito (ed. Luciana Cioca)
95r: Nota de honore Dei debito (ed. Luciana Cioca)
95r: Nota de differentia honorandi Deum et hominum virtutes (ed. Luciana Cioca)
95r: Nota quare Deum honoremus (ed. Luciana Cioca)
95r: Nota quare utimur exterioribus reverentialibus signis (ed. Luciana Cioca)
95r-96r: Nota de obiecto sacre theologie (ed. Luciana Cioca)
96r: Nota quod aliquis dicitur alicui dominari sextis modis (ed. Luciana Cioca)
96r-96v: Nota de triplici modo intimitatis dyaboli (ed. Luciana Cioca)
96v: Nota de morosa cogitatione (ed. Luciana Cioca)
96v: Nota de memoria intellectuali (ed. Luciana Cioca)
96v-97r: Nota de ymagine – utrum Deus inter animalia solum creaverit hominem ad ymaginem suam (ed. Luciana Cioca)


CEDULA
96ar: Anonymus: Utrum in mente hominis reperiatur distincte ymago trinitatis (ed. Luciana Cioca)
96av: Anonymus: (ed. Luciana Cioca)
97r: Nota quid sit bonitas (ed. Alexander Baumgarten)
97r: Nota opinionem Origeniis (ed. Luciana Cioca)
97r: Nota quare Deus non perpetuaverit speciem humanam secundum eadem individua (ed. Alexander Baumgarten)
97r: Nota quid sit bonitas (ed. Alexander Baumgarten)
97v-98r: Nota de Beata Virgine (ed. Edit A. Lukács)


CEDULA
97ar: Cedula vacua
97av: Anonymus: Contra tertiam conclusionem (ed. Edit A. Lukács)
98r-99v: Nota de predestinatione (ed. Ioana Curuț)
99v: Nota quare continuatio speciei rebus sit indita (ed. Alexander Baumgarten)
99v: Nota de scientia Adam (ed. Ioana Curuț)
100r: Nota de eclipsi solis (ed. Andrei Marinca)
100r-100v: Nota de illuminatione lune a sole (ed. Andrei Marinca)

Henricus de Oyta
100v-101v: De incarnation Christi. H. Oyta. Utrum si homo non peccasset nichilominus Deus incarnatus fuisset (ed. Lavinia Grijac)
101v-103r: Nota de penitentia (ed. Mihai Maga)

Henricus de Hassia
103r-103v: Nota quod ex sola divina pietate aliqui salvantur et aliqui dampnantur ex iustitia (ed. Mihai Maga)
103v: Nota de obedientia (ed. Ioana Curuț)


CEDULA
103ar: Anonymus: Utrum impletio precepti negativi sit facilior quam precepti affirmativi (ed. Alexandra Anisie)
103ar: Propositio Henrici de Hassia
103ar: Henricus de Hassia: Utrum Christus in sua resurrectione glorificatus sit totus latria adorandus (ed. Alexandra Anisie)
103av: Anonymus: Dubium: an in Adam et Eva tres potentie spirituales fuerint usque ad nudum spoliante (ed. Alexandra Anisie)
103av: Anonymus: Dubium: an Deus per se spoliaverit primos parentes et spoliatos dictis modis vulneraverit (ed. Alexandra Anisie)
103av: Henricus de Hassia: Arguo primo quod sic (ed. Alexandra Anisie)


104r: Eva prius punita fuit quam Adam. Queritur an Eva aliquibus penis prius punita fuerit quam Adam eo quod prius peccavit (ed. Alexander Baumgarten)
104r [~52av]: Utrum Deus aliquam essentiam rationalem potuerit facere perfecte et plenarie ad ymaginem suam (ed. Lavinia Grijac)

Anonymus
104v-105r: Utrum quelibet creatura rationalis videns clare divinam essentiam videat ex hoc benedicte trinitatis quamlibet personam (ed. Lavinia Grijac)
105r: Utrum Deus sit omnium futurorum prescius (ed. Luciana Cioca)
105r-105v: Utrum divina potentia potuerit facere aliquam creaturam rationalem impeccabilem per naturam (ed. Luciana Cioca)
105v-106r: Utrum creator et creatura sint similiter adorandi (ed. Luciana Cioca)
106r : Nota quid sit latria (ed. Lavinia Grijac)
106v-107r: Utrum voluntas divina sit respectu omnium producibilium primaria causa (ed. Alexandra Baneu)
107r-108r: Utrum potentia creandi potuerit ab eterno creature communicari (ed. Alexandra Baneu)


CEDULA
107ar: Anonymus: (ed. Edit A. Lukács)
107av: Cedula Vacua


108r-108v: Replicationes: Utrum quelibet creatura rationalis videns clare divinam essentiam videat ex hoc benedicte trinitatis quamlibet personam (ed. Alexandra Anisie)
109r: Nota quod duplex est institutio coniugii (ed. Lavinia Grijac)
109r: Nota de triplici precepto (ed. Lavinia Grijac)
109r: De tribus bonis matrimonii (ed. Lavinia Grijac)
109r: De prophetia Danielis (ed. Lavinia Grijac)
109r: De Ysaia (ed. Lavinia Grijac)
109r: Nota de filiis Iacob (ed. Lavinia Grijac)

Henricus de Hassia
109v: Nota quod Deus spiritualia et temporalia subtrahit propter peccata (ed. Lavinia Grijac)
109v: Nota de predicatoribus (ed. Lavinia Grijac)
109v: Nota de inventione artium (ed. Lavinia Grijac)
109v: De scientia iuris (ed. Lavinia Grijac)
109v: Nota quot modis sumatur iste terminus ‘philosophia’ (ed. Lavinia Grijac)
110r-112r: Nota quod tres sunt gradus virtutum (ed. Isabela Grigoraș)
112r: Ex lectura magistri Henrici de Hassia (ed. Luciana Cioca)
112r: Nota de anima Christi superbenedicta (ed. Luciana Cioca)
112v: Nota de notitia anime Christi (ed. Luciana Cioca)
112v: Nota de cognitione divina (ed. Luciana Cioca)
112v: De statu beatorum quoad fidem, scientiam et opinionem (ed. Luciana Cioca)
112v: De peccato infidelitatis (ed. Luciana Cioca)

Anonymus
113r: Nota quod Christus sit rex et sacerdos (ed. Luciana Cioca)
113r: Nota de Christo et eius ortu (ed. Luciana Cioca)

Henricus de Hassia
113r: Nota de conditione assensuum (ed. Luciana Cioca)
113r: Nota de cognitione beatorum (ed. Luciana Cioca)
113r: Nota de perfectione divina (ed. Luciana Cioca)
113v: Nota de industria quorumdam animalium (ed. Luciana Cioca)
113v: Nota de notitia Dei (ed. Luciana Cioca)
113v: Nota quod omnes actus humani originantur in Deum (ed. Luciana Cioca)
113v: Nota unde originatur primarie contingentia (ed. Luciana Cioca)
113v: Nota de origine cognitionum (ed. Luciana Cioca)
113v: Nota qui requiritur ad intentionem (ed. Luciana Cioca)

Anonymus
114r: Utrum aliquando fuit licitum similes simul habere uxores (ed. Mihai Maga)
114r: Collatio dominice 3 Adventus (ed. Mihai Maga)

Henricus de Hassia
114r: Nota de conditionibus hominis sibi ratione nature intellectualis convenientes (ed. Mihai Maga)

Anonymus
114v: Dominica 3 Adventus (ed. Mihai Maga)

Henricus de Hassia
114v: Ex lectura magistri Henricus de Hassia (ed. Mihai Maga)
114v: Nota de peccato (ed. Mihai Maga)
114v: Nota quale suppositum dicit ly ‘Christus’ (ed. Daniel Coman)

Anonymus
115r-115v [~44v]: Utrum fides katholica stare possit cum creditorum clara apparentia (ed. Ioana Curuț)
115v: Nota de obiecto fidei (ed. Ioana Curuț)

Henricus de Oyta
116r: Contra secundum corollarium secunde conclusionis […] quere in cedula interposita (ed. Ioana Curuț)
116r-116v: (ed. Ioana Curuț)

Anonymus
116v: Utrum fides compatiatur secum visionem sensibilem, opinionem vel scientiam (ed. Ioana Curuț)

Henricus de Hassia
116v: Utrum certitudo fidei sit ex evidentia vel ex speciali Dei influentia (ed. Ioana Curuț)
116v: Nota de divitiis spiritualibus: Utrum divites ex precepto teneantur pauperibus subvenire de superfluo (ed. Ioana Curuț)
116v: De Iudeis quod cognoverint aliquid de sancta trinitate (ed. Ioana Curuț)
116v: Nota de quibusdam pomposis (ed. Ioana Curuț)
116v: Nota quod tota trinitas operata est incarnationem Christi (ed. Ioana Curuț)


CEDULA
116ar-116av [~116r]: Henricus de Oyta: contra secundum corollarium secunde conclusionis (ed. Ioana Curuț)
116br: Anonymus: De operatione spirituum (ed. Ioana Curuț)
116br: Henricus de Hassia: Nota de microcosmo (ed. Ioana Curuț)
116br: Henricus de Hassia: Nota (ed. Ioana Curuț)
116bv [~114v?]: Henricus de Hassia: Nota de peccato (ed. Ioana Curuț)
117r-117v: Nota de providentia divina (ed. Alexandra Baneu)
117v: Nota de dependentia (ed. Alexander Baumgarten)
118r: Nota de edificatione templi (ed. Mihai Maga and Mădălina Pantea)
118r: Nota de duobus populis descendentibus a Esau et Iacob (ed. Mihai Maga and Mădălina Pantea)
118r: Nota quod opinio de angelis, scilicet quod plures sint eiusdem speciei, est verisimilior (ed. Mihai Maga and Mădălina Pantea))
118r: Nota quod ly ‘apparentia’ sumitur tripliciter (ed. Mihai Maga and Mădălina Pantea)
118r: Nota de persona ydemptica et non ydemptica (ed. Mihai Maga and Mădălina Pantea)
118r: Nota quare boni et mali sint in ecclesia (ed. Mihai Maga)
118v: Nota quod non licet quolibet modo ostendere innocentiam (ed. Mihai Maga)
118v-119v: Nota quare aliqui permittuntur a Deo spoliari (ed. Mihai Maga)
120r-120v [~26v]: De visionibus (ed. Isabela Grigoraș)
120v-121r: Nota de duabus civitatibus (ed. Isabela Grigoraș)

Anonymus
121r-121v: Nota de specibus intelligibilibus et quid requiratur ad cognitionem (ed. Isabela Grigoraș)

Henricus de Hassia
121v: Nota de efficacia voluntatis (ed. Alexandra Baneu)
121v: Nota de concursu cause prime cum secunda (ed. Alexandra Baneu)

Anonymus
121v-122r: Nota de bono et malo (ed. Alexandra Baneu)

Henricus de Hassia
122r: De edificatione templi (ed. Alexandra Baneu)
122r: Nota de expositione sacre scripture (ed. Alexandra Baneu)
122r: Utrum semper peccet exponens scripturam ad sensum ab auctore non intentum (ed. Alexandra Baneu)
122r: Nota de ira (ed. Alexandra Baneu)

Anonymus
122v: Nota de musica (ed. Alexandra Baneu)
122v: Nota de astronomia (ed. Alexandra Baneu)
122v: Utrum astrologia quantum ad huiusmodi sit scientiis prohibitis commiseranda (ed. Alexandra Baneu)

Henricus de Hassia
122v: Nota de alkimia (ed. Alexandra Baneu)
123r-124r: Ex lectura magistri Henrici de Hassia doctoris egregii – Circa quod queritur que sint de ratione veri philosophi vel quod requiruntur ad hoc quod aliquis sit vel fuerit verus et laudabilis philosophus (ed. Isabela Grigoras)

Anonymus
124r-126v: Contra positionem magistri Petri de Walse (ed. Alexander Baumgarten)

Petrus de Walse
126v-128r [~18r]: Utrum Deus sit simpliciter conceptibilis et proprie diffinibilis (ed. Alexander Baumgarten)

Anonymus
128r: Nota de conceptibus (ed. Alexander Baumgarten)

Magister Michael
128v-130r [~20v, 34v]: Utrum liberum arbitrium se eque habeat ad bonum et ad malum (ed. Daniel Coman)

Anonymus
130v: Nota de anunciatione virginis Marie (ed. Daniel Coman)
130v: Nota de tribulatione (ed. Daniel Coman)
131r: De humilitate virginis Marie (ed. Daniel Coman)
131r: De ipsius virginitate (ed. Daniel Coman)
131v: De passione Christi (ed. Daniel Coman)
132r: Nota pro scribendo alicui (ed. Andrei Marinca)
132r: Nota de reversione anime (ed. Daniel Coman)
132v: Nota de secunda feria post Iudica Domine (ed. Alexandra Anisie)
132v: Nota epytafium ad Heliodorum episcopum (ed. Alexandra Anisie)
132v-133r [~131v?]: Nota de passione Christi (ed. Alexandra Anisie)
133r: Bernardus in libro De libero arbitrio (ed. Andrei Marinca)
133r-134r [~131v, 132v?]: Nota de passione Christi (ed. Alexandra Anisie)
134v [~13r?]: Nota de sacramento eukaristie (ed. Andrei Marinca)

Thomas de Aquino (Sanctus Thomas in quarto Scripti, dist. 12) (ed. Andrei Marinca)
134v-135r: Utrum qualibet die sit communicandum (ed. Andrei Marinca)

Anonymus
135r-135v: Nota quomodo aliquis potest coniecturari esse absque peccato (ed. Andrei Marinca)
135v: Nota de contemplatione (ed. Alexandra Anisie)
136r: Utrum theologia existens scientia practica sit in omnibus aliis scientiis consona (ed. Ioana Curuț)
136r: Utrum omnis error veritati katholice oppositus sit censendus hereticus (ed. Ioana Curuț)
136r-136v [~22r]: Utrum in divinis sit aliquid prius vel posterius, maius aut minus, superius vel inferius (ed. Ioana Curuț)
136v: Utrum voluntas utendo et fruendo necessario feratur incognitum (ed. Alexandra Baneu)
136v-137r: Utrum in scriptura sacra sit aliqua propositio de virtute sermonis falsa (ed. Ioana Curuț)
137r: Utrum fides sit medium inter scientiam et opinionem (ed. Ioana Curuț)
137r: Utrum studium theologicum sit ceteris studiis magis meritorium (ed. Alexander Baumgarten)
137r-137v: Utrum theologia in regimine ecclesie sit precipua (ed. Alexander Baumgarten)
137v: Utrum principia theologice veritatis repugnent principiis naturalis luminis (ed. Alexander Baumgarten)
137v-138r: Nota de remissione peccati (ed. Andrei Marinca)
138r: Nota de misericordia Dei (ed. Andrei Marinca)
138r: Nota quomodo verbum Dei est ubique (ed. Andrei Marinca)
138r-138v: Nota de temptatione (ed. Andrei Marinca)
138v: Nota quomodo mors possit appeti (ed. Edit A. Lukács)
138v: Nota de tribulatione (ed. Edit A. Lukács)
138v: Nota de timore domini (ed. Edit A. Lukács)
138v: Nota de multitudine mimicorum invisibilium (ed. Edit A. Lukács)
138v: Nota de temptatione (ed. Edit A. Lukács)
139r: Nota de temptatione (ed. Edit A. Lukács)
139r: Nota pulchrum sermonem de 40a in prima dominica (ed. Edit A. Lukács)
139v: Leo in sermone (ed. Edit A. Lukács)
139v: Nota de temptatione. Gregorius in Omelia 16 (ed. Edit A. Lukács)
139v: Nota de cultu Dei (ed. Edit A. Lukács)
139v: Nota quod dyabolus habet suos in omni facto (ed. Edit A. Lukács)
139v-140r: Nota de temptatione. Crisostomus super Mattheum in imperfecto Omelia 7 (ed. Edit A. Lukács)


CEDULA
139ar: Henricus de Hassia: De temptatione in 40a (ed. Edit A. Lukács)
139av: Anonymus: Utrum utilius sit habere temptationes vel carere (ed. Edit A. Lukács)
140r: Nota de adventu Christi ad iudicium (ed. Edit A. Lukács)
140r-140v: Nota de perseverantia in bonis operibus (ed. Edit A. Lukács)
140v: Nota de pacientia Christi (ed. Edit A. Lukács)
140v: Nota bene de matrimonio (ed. Edit A. Lukács)
141r: Crisostomus de temptatione (ed. Edit A. Lukács)
141r: Nota de progressu virtutum ((ed. Edit A. Lukács)

Magister Iohannes Berwardus
141v-142r: Utrum a pluribus causis totalibus eumdem effectum in numero produci sit sustinabile sine contradictione apparente (ed. Ioana Curuț)
Anonymus
142r: Nota de proportionibus (ed. Edit A. Lukács)
142v: Nota de transitu virtutum (ed Edit A. Lukács)
142v: Nota de ambulantibus ad patriam (ed. Edit A. Lukács)
143r: Nota de ambulatione spirituali (ed. Edit A. Lukács)
143r: Nota de penitentia (ed. Edit A. Lukács)
143r: Nota de Sancto Thoma (ed. Edit A. Lukács)
143v: Nota de triplici effectu sacramenti ipsum digne sumentibus (ed. Edit A. Lukács)
143v: Nota de passione Christi (ed. Edit A. Lukács)
143v: Nota bene (ed. Edit A. Lukács)
143v-144r: Nota de cognitione ymaginis Dei in se ipso (ed. Edit A. Lukács)


CEDULA
143ar: Cedula vacua
143av: Anonymus: Si quis viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mechatus est in corde suo (ed. Edit A. Lukács)
144r: Nota de rependio beneficiorum (ed. Edit A. Lukács)
144r: Nota de virtute (ed. Edit A. Lukács)
144r [~143v?]: Nota de passione Christi (ed. Edit A. Lukács)
144r: Nota de oblatione Christi (ed. Edit A. Lukács)
144v: Nota de duplici desiderio (ed Edit A. Lukács)
144v: Nota de voluntate divina (ed. Edit A. Lukács)
144v-145r: Nota quomodo ignis caritatis debet accendi in nobis (ed. Edit A. Lukács)
145v: Nota quod Deus non exaudit hominem propter 6 (ed. Edit A. Lukács)
145v: Nota de igne caritatis (ed. Edit A. Lukács)
145v: Nota de caritate (ed. Edit A. Lukács)
145v-146v: In festo Pentecoste Emitte spiritum suum et creabuntur, Ps. 103 (ed. Edit A. Lukács))
145v: Hugo in Postilla (ed. Edit A. Lukács)
146r: Gorra in Postilla (ed. Edit A. Lukács)
--- NOT FOUND !!!--146v-147r: Nota contra avariciam (ed. Edit A. Lukács)
146v: Nota de magnanimitate ex 4 Ethicorum, c. 8 (ed. Edit A. Lukács)


CEDULA
146ar-146av: Nota de generatione Marie et Ioseph (ed. Edit A. Lukács)
146av: Nota de ordine illorum duorum nominum (ed. Edit A. Lukács)
146av: Nota de beata virgine (ed. Edit A. Lukács)
147r: Nota de clericis (ed. Edit A. Lukács)
147r [~138v]: Nota de timore domini (ed. Edit A. Lukács)
147r: Nota de refrigeratione mentis (ed. Edit A. Lukács)
147r: Nota de rebus sacerdotum (ed. Edit A. Lukács)
147r-147v: Nota de iudicio iusto (ed. Edit A. Lukács)
147v: Nota de fide (ed. Edit A. Lukács)
147v: Nota de misterio sancte crucis (ed. Edit A. Lukács)
147v: Nota de modis temptationis (ed. Edit A. Lukács)
147v: Nota: Hystoriam (sic) (ed. Edit A. Lukács)

Henricus de Hassia
148r-153r: Omelia magistri Henrici de Hassia (ed. Edit A. Lukács)
153v-158r: Tractatus reverendi magistri Henrici de Hassia de dici de omni in theologia (ed. Edit A. Lukács)

Anonymus
158r: Nota de ultima cena post resurrectionem Christi (ed. Edit A. Lukács)
158r: Nota pro inpetratione gratie (ed. Edit A. Lukács)
158r: Nota de proprietate personali (ed. Edit A. Lukács)
158v-159r: Utrum quodlibet genus sit divisibile in duas species sibi immediatas (ed. Edit A. Lukács)
159r: Nota quod Iohannes evangelista fuit martir (ed. Edit A. Lukács)
159r: Nota de ineffabilitate incarnationis Christi (ed. Edit A. Lukács)
159r: Nota unam considerationem pro conservatione humilitatis (ed. Edit A. Lukács)
159r: Nota quid sit petere in nomine Ihesu (ed. Edit A. Lukács)
159r: Nota de conservatione virtutum (ed. Edit A. Lukács)
159r: Nota quod preciositas vestium est peccatum (ed Edit A. Lukács)
159r: Nota quare Deus permiserit Petrum cadere (ed. Edit A. Lukács)

Henricus de Hassia
159v: Nota quare Christus voluit differre incarnationem suam (ed. Edit A. Lukács)

Anonymus
159v: Nota de cognitione divinarum personarum (ed. Edit A. Lukács)